Algemeen nieuws

Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze Wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
Stichtingen en verenigingen per 1 juli 2021 onder nieuw recht
Per 1 juli a.s. wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Hierdoor gaan de regels voor het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen wijzigen. Sommige regels gaan meteen in en leiden mogelijk tot toekomstige statutenwijzigingen. Ook geeft het nieuwe mogelijkheden en regelingen.
Alles over de TVL regeling voor Q4 2020
Vanaf medio november is het weer mogelijk om de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) aan te vragen. Deze regeling helpt alle bedrijfssectoren met het betalen van de vaste lasten. Er wordt geen onderscheidt meer gemaakt op SBI-code waardoor meer ondernemers een beroep kunnen doen op de TVL.
Benodigde verklaringen per subsidiebedrag
Sinds de coronacrisis is begonnen hebben organisaties de kans om aanvragen in te dienen voor de subsidie NOW. Vanaf 7 oktober a.s. kunnen de organisaties die gebruik hebben gemaakt van de NOW de subsidie definitief vast laten stellen. Om dit goed te kunnen doen heeft u diverse verklaringen nodig. Welke verklaring nodig is hangt af van de aangevraagde subsidie, de controleplicht en het aanvraag niveau.
NOW: Dit is de regelgeving voor NOW 3
De NOW-regeling helpt werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Per 1 oktober gaat NOW 3 van start. Met drie tijdvakken van drie maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van 20% in aanmerking voor steun. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.
50% subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Friesland
Ondernemer in de toeristische sector en horeca in Friesland? Maakt u zich klaar voor het 1,5 meter toerisme? Investeert u in de aanpassingen die hiervoor noodzakelijk zijn om uw bedrijf volgens de RIVM richtlijnen in te richten? Dan kunt u voor de inhuur van derden en het materiaal 50% subsidie aanvragen.
Noodpakket 1 en 2: alle informatie op een rij
Sinds 1 juni is het tweede noodsteunpakket voor getroffen ondernemers van kracht. Sommige regelingen uit het eerste pakket zijn vervangen door nieuwe regelingen. Wat de verschillende steunpakketten inhouden, vertellen we u in dit artikel.
Informatie over de TVL regeling
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt bedrijven in de MKB-sector en zzp’ers met het betalen van de vaste lasten. Deze tegemoetkoming bestaat uit minimaal €1.000 en maximaal €50.000. Heeft u meer dan 30% van uw omzet verloren tijdens de coronacrisis? Dan komt u in aanmerking voor deze regeling.
Coronavirus maatregelen
Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Wat zijn de maatregelen die u, als ondernemer, kunt doen?
Informatieavond: veranderingen Wet Arbeidsmarkt in Balans
Op 3 maart 2020 organiseert Miedema Accountants in samenwerking met Advocatenkantoor Klabou een informatieavond. Dit om te vertellen wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans betekent voor ondernemers. Het is een avond waarin u wordt voorzien van praktische informatie over dit onderwerp!