Arbeidsomstandigheden

Gezond aan de slag

Zijn de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf ideaal? Doet u genoeg om zieke werknemers weer snel aan het werk te krijgen? Miedema accountants helpt u bij uw Arbobeleid. Dat motiveert uw werknemers en komt ten goede aan uw bedrijfsresultaat.

Gezonde medewerkers

Arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, de Wet verbetering poortwachter, enkele voorbeelden van Arbowetten en regels. Erg complex allemaal. In het kort komt het er op neer dat de Arbowet werkgevers de plicht oplegt om de juiste randvoorwaarden te scheppen.

  • Het werk moet zo georganiseerd zijn dat de veiligheid en de gezondheid van werknemers niet in gevaar komen.
  • Werkplekken moeten aangepast zijn aan de mogelijkheden van de mensen die er werken.
  • Het werktempo moet door de werknemer beïnvloed kunnen worden. Als dit niet mogelijk is moeten er voldoende pauzes en afwisselingen zijn.
  • In onveilige situaties moet de werkgever voor voldoende veiligheidsmaatregelen zorgen.
  • De werkgever is verantwoordelijk voor bescherming tegen agressie, geweld, pesterijen en seksuele intimidatie.

Bron: www.arbo.nl

Advies Arbobeleid

Miedema accountants adviseert u bij het opzetten van uw Arbobeleid of het verbeteren ervan. We combineren daarbij uitvoerige analyses, kennis en jarenlange ervaring.

Wilt u weten hoe we bij u de zaak in beweging zetten?

We vertellen u graag meer over Arbobeleid en arbeidsomstandigheden.

Neem contact op met Miedema.

Maak kennis met ...

Nelly Bandstra

Teamleider

Contact

Martiniplein 12
8601 EG Sneek

Tel. (0515) 43 75 75
Fax (0515) 43 75 85
E-mail: info@miedema.ac