Informatieavond: veranderingen Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat betekent dit voor u als ondernemer?

Miedema Accountants organiseert in samenwerking met Advocatenkantoor Klabou een informatieavond om te vertellen wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans betekent voor ondernemers. Het is een avond waarin u wordt voorzien van praktische informatie over dit onderwerp!

Per 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Reden voor u als ondernemer om concrete stappen te ondernemen. Welke stappen? Dat vertellen we u tijdens de informatieavond! 

Wat houdt deze wet in?

De veranderingen zijn geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans en zijn relevant voor zowel werkgevers als werknemers. Het doel van de regering is de kloof tussen vaste- en flexibele contracten kleiner maken. Werknemers met een vast contract hebben namelijk vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. Met de veranderingen krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Meer over dit onderwerp leest u hier. 

Komt u ook?

Wanneer: Dinsdag 3 maart 2020
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Kantoor Miedema Accountants
Martiniplein 12, 8601 EG Sneek