Algemeen nieuws

Vacature salarisadministrateur
Ben jij klaar voor een uitdagende rol waarin je een essentiële bijdrage levert aan het succes van onze klanten? Bij ons moderne accountantskantoor, met een mensgerichte aanpak en een dynamisch klein team van enthousiaste collega's, hebben we dé ideale functie voor jou!
Goed op weg naar 2024
Als klant van ons accountantskantoor willen we u graag op de hoogte brengen van enkele belangrijke actiepunten die van invloed kunnen zijn op uw financiële situatie aan het einde van 2023. Deze punten zijn zorgvuldig samengesteld om u te helpen bij het optimaliseren van uw fiscale positie en om ervoor te zorgen dat u goed ...
Veranderingen vanaf 1 januari 2023
Het jaar 2023 staat al snel voor de deur. Wij informeren u graag over wat er allemaal staat te veranderen met ingang van 1 januari 2023. Daarnaast hebben we de belangrijkste fiscale items, die op Prinsjesdag 2022 zijn gepresenteerd, meegenomen. Hieronder leest u wat er allemaal gaat veranderen op kort termijn, vanaf 2023, en wat ...
Betalingstermijn coronaschulden toch verlengd naar 7 jaar
In de kern gezonde bedrijven krijgen onder voorwaarden twee jaar langer de tijd om hun tijdens de coronapandemie opgebouwde belastingschuld af te betalen. De schuld moet meer dan € 10.000 bedragen en de ondernemer moet kunnen onderbouwen waarom hij/zij de schuld niet in 5 jaar, maar wel in 7 jaar kan betalen. Bedraagt de belastingschuld meer dan ...
Kabinet wil kijken naar compensatie kleine spaarder/niet-bezwaarmaker
De kleine spaarder die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de box-3-heffing over de jaren 2017-2020 krijgt mogelijk toch een tegemoetkoming. Dit ondanks de uitspraak van de Hoge Raad van afgelopen week, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de wetgever de niet-bezwaarmakers niet hoeft te compenseren. Toch wil het kabinet kijken of een compensatie ook ...
Laatste waarschuwing Belastingdienst voor UBO-registratie risicovolle juridische entiteiten
Vennootschappen en andere juridische entiteiten, zoals stichtingen en verenigingen, hadden uiterlijk 27 maart 2022 in het UBO-register hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBO’s) moeten inschrijven in het UBO-register. Op die dag waren de UBO’s van 673.963 juridische entiteiten (bijna 38% van het totale aantal registratieplichtigen) ook daadwerkelijk in het register geregistreerd. Juridische entiteiten die hun UBO’s nog ...
Derde nota van wijziging wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’
De grens waarboven aanmerkelijkbelanghouders vanaf 2023 box-2-belasting moeten betalen over schulden bij hun eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Daartoe is de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ingediend. Dit wetsvoorstel is al in 2020 ingediend, maar werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Het ophogen ...
Massaal bezwaarprocedures box 3
De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).
Vanaf 1 oktober inloggen bij de Belastingdienst met sms-controle of DigiD-app
Belastingplichtigen kunnen vanaf 1 oktober 2022 niet meer met hun DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD Basis) inloggen bij de Belastingdienst. Zij moeten daarvoor overschakelen op de DigiD-app of aan hun gebruikersnaam en wachtwoord een sms-controle toevoegen. Zij kunnen ook een ander machtigen om hun belastingzaken af te handelen via DigiD Machtigen. Daarnaast blijft het ook mogelijk ...
Thuiswerkkostenvergoeding vanaf 2022
Vanaf 2022 is het mogelijk om een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die een werknemer maakt door het thuiswerken. Deze vrijstelling staat in de belastingplannen voor 2022. De gerichte vrijstelling bedraagt € 2 per thuisgewerkte dag en is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. ...