Algemeen nieuws

Thuiswerkkostenvergoeding vanaf 2022
Vanaf 2022 is het mogelijk om een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die een werknemer maakt door het thuiswerken. Deze vrijstelling staat in de belastingplannen voor 2022. De gerichte vrijstelling bedraagt € 2 per thuisgewerkte dag en is bedoeld voor de extra kosten voor water- en elektriciteitsgebruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. ...
Vaststelling TVL Q2 2021 is begonnen
De vaststelling van TVL Q2 2021 is deze week begonnen. Zo’n 58.000 ondernemers ontvangen de komende weken een mail met het verzoek de vaststelling te dienen. Hiermee geven zij de werkelijke omzet over de periode april tot en met juni 2021 door. Voor 12 januari moet de vaststelling ingediend zijn. Het doorgeven van de werkelijke ...
Jubelton veilig stellen
Wist u dat er de kans is dat de jubelton op afzienbare termijn wordt afgeschaft of beperkt? Uw kinderen zijn nu nog niet (maar binnenkort wel) toe aan een woning en een schenking is één van de mogelijkheden. Dan zijn er mogelijkheden met betrekking tot de huidige vrijstelling.
Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze Wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.
Stichtingen en verenigingen per 1 juli 2021 onder nieuw recht
Per 1 juli a.s. wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Hierdoor gaan de regels voor het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen wijzigen. Sommige regels gaan meteen in en leiden mogelijk tot toekomstige statutenwijzigingen. Ook geeft het nieuwe mogelijkheden en regelingen.
Alles over de TVL regeling voor Q4 2020
Vanaf medio november is het weer mogelijk om de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) aan te vragen. Deze regeling helpt alle bedrijfssectoren met het betalen van de vaste lasten. Er wordt geen onderscheidt meer gemaakt op SBI-code waardoor meer ondernemers een beroep kunnen doen op de TVL.
Benodigde verklaringen per subsidiebedrag
Sinds de coronacrisis is begonnen hebben organisaties de kans om aanvragen in te dienen voor de subsidie NOW. Vanaf 7 oktober a.s. kunnen de organisaties die gebruik hebben gemaakt van de NOW de subsidie definitief vast laten stellen. Om dit goed te kunnen doen heeft u diverse verklaringen nodig. Welke verklaring nodig is hangt af van de aangevraagde subsidie, de controleplicht en het aanvraag niveau.
NOW: Dit is de regelgeving voor NOW 3
De NOW-regeling helpt werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Per 1 oktober gaat NOW 3 van start. Met drie tijdvakken van drie maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van 20% in aanmerking voor steun. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.
50% subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Friesland
Ondernemer in de toeristische sector en horeca in Friesland? Maakt u zich klaar voor het 1,5 meter toerisme? Investeert u in de aanpassingen die hiervoor noodzakelijk zijn om uw bedrijf volgens de RIVM richtlijnen in te richten? Dan kunt u voor de inhuur van derden en het materiaal 50% subsidie aanvragen.
Noodpakket 1 en 2: alle informatie op een rij
Sinds 1 juni is het tweede noodsteunpakket voor getroffen ondernemers van kracht. Sommige regelingen uit het eerste pakket zijn vervangen door nieuwe regelingen. Wat de verschillende steunpakketten inhouden, vertellen we u in dit artikel.
Belangrijk bericht
Ons kantoor is geopend. Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten of verhoging. Blijf dan thuis.
Ik heb het begrepen!