Uitbetaling vakantiedagen zieke werknemer einde dienstverband 70% of 100%?

U heeft een werknemer die u na 2 jaar ziekte ontslaat met toestemming van het UWV. U betaalt de nog openstaande vakantiedagen uit tegen 70% van het loon. Tijdens de periode van ziekte is de loonbetalingsverplichting immers ook 70%. Mag dat?

Uitbetaling overeengekomen loon

Onlangs heeft een rechter beslist dat dit niet mag. Voor de uitbetaling van vakantiedagen moet u uitgaan van het ‘overeengekomen’ loon. Dus niet van de daaruit afgeleide aanspraak bij ziekte. De rechter legt uit dat als de wet had bedoeld bij uitbetaling aan zieke werknemers een ander loonbegrip te willen hanteren, dan zou dit expliciet zo zijn geregeld.

Vervaltermijn vakantiedagen

Houd verder ook altijd goed de nieuwe vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen in de gaten. Niet opgenomen dagen vervallen in principe per 1 juli van het volgende kalenderjaar. In deze uitspraak ging dit voor de werkgever niet op omdat het dienstverband eindigde op 1 mei.

Wij helpen u graag!

Bij ons bent u aan het juiste adres: van accountancy tot bedrijfsadvies en personeelsdiensten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!