Betalingstermijn coronaschulden toch verlengd naar 7 jaar

In de kern gezonde bedrijven krijgen onder voorwaarden twee jaar langer de tijd om hun tijdens de coronapandemie opgebouwde belastingschuld af te betalen. De schuld moet meer dan € 10.000 bedragen en de ondernemer moet kunnen onderbouwen waarom hij/zij de schuld niet in 5 jaar, maar wel in 7 jaar kan betalen. Bedraagt de belastingschuld meer dan € 50.000, dan wordt meer onderbouwing gevraagd. De ondernemer moet voor de verlenging een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit kan gedurende de gehele looptijd van de betalingsregeling. Er zijn drie groepen ondernemers uitgesloten van de verlenging.

De volgende drie groepen ondernemers komen niet in aanmerking voor de termijnverlenging van de betalingsregeling voor de coronabelastingschuld:

  • ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar die er financieel niet slecht voorstaan;
  • ondernemingen die een hoge coronabelastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan de coronapandemie niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  • ondernemingen met een openstaande coronabelastingschuld die lager is dan € 10.000. 

Eerder aangekondigd soepeler beleid
Al eerder maakte het kabinet twee andere versoepelingen van het aflossingsbeleid bekend. Op schriftelijk verzoek kunnen in de kern gezonde ondernemingen de vastgestelde maandbedragen per kwartaal gaan voldoen. En ondernemers met sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden kunnen gebruikmaken van een eenmalige betaalpauze van drie maanden. Verder werd al eerder bekend dat de Belastingdienst tijdelijk (tussen 1 augustus 2020 en 30 september 2023) en onder voorwaarden bereid is om genoegen te nemen met hetzelfde percentage als concurrente schuldeisers. Normaliter heeft de Belastingdienst een bevoorrechte positie en is het uitgangspunt bij een schikkingsakkoord dat de Belastingdienst het dubbele percentage krijgt ten opzichte van andere schuldeisers. Dit soepele beleid geldt als aanvulling op het al bestaande beleid ten aanzien van kwijtschelding van belastingschulden.

Let op
Een voorwaarde die sowieso voor de betalingsregeling geldt, is dat nieuwe belastingschulden steeds tijdig moeten worden betaald.

 

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!