Box 3 – Bezwaar maken is nog steeds belangrijk!

Er zijn genoeg redenen om bezwaar te maken tegen recente belastingaanslagen waarbij het vermogen in box 3 een rol speelt. Hoewel er een rechtsherstel is ontworpen na het Kerstarrest, vinden veel mensen dat dit nog onvoldoende wordt nageleefd. Er is namelijk ook nog geen zicht op de ‘massaal bezwaarprocedure’ voor het jaar 2021.

Er worden op dit moment veel aanslagen ontvangen die volgens velen niet voldoen aan de aanwijzingen die de Hoge Raad destijds heeft gegeven (ze houden niet genoeg rekening met het werkelijke rendement). Voor de jaren 2017-2020 is er een “massaal bezwaar plus procedure” die is bedoeld voor mensen die destijds geen bezwaar hebben gemaakt. Deze “massaal bezwaar plus procedure” geldt niet voor het jaar 2021 en later. Lees verder voor meer informatie over het bezwaar maken op de belasting binnen box 3.

Wanneer moet u bezwaar maken op uw box 3 belasting?

Voor alle aanslagen waarvan de bezwaartermijn nog niet is verlopen, raden wij aan bezwaar te maken als er een hoge box 3 belasting verschuldigd is. De Belastingdienst en koepelorganisaties hebben afgesproken dat ze voorlopig geen definitieve aanslagen opleggen voor het jaar 2021 en 2022 wanneer het vermogen in box 3 niet alleen uit banktegoeden bestaat.

Voorlopige aanslagen

Er worden voorlopige aanslagen opgelegd om te voorkomen dat belastingplichtigen te lang wachten op teruggave van het geld of te veel belastingrente moeten betalen. Dit is vooral belangrijk voor aanslagen over de jaren 2017-2020, omdat er nog definitieve aanslagen voor die jaren worden opgelegd. Maar dit is ook belangrijk als er, ondanks de genoemde afspraak, toch een definitieve aanslag wordt opgelegd voor het jaar 2021 of 2022.

Belang van een volledig onderbouwd bezwaar

Je kunt bij het maken van bezwaar niet volstaan met een zogenaamd ‘pro forma’ bezwaar. Deze bezwaarschriften worden namelijk standaard afgewezen.

De Belastingdienst en koepelorganisaties hebben afgesproken om bezwaarschriften over box 3 belasting voor de jaren 2017-2021 in behandeling te houden als ze op tijd zijn ingediend en de bezwaartermijn nog open is. Deze bezwaarschriften stellen dat het werkelijke rendement lager is dan het rendement dat forfaitair is bepaald. De Belastingdienst doet in dat geval voorlopig geen uitspraak hierover.

Dit is natuurlijk voordelig voor belastingplichtigen, omdat de inspecteurs van de belastingdienst tot dat moment de instructie hadden om ieder bezwaar tegen de bepaling van de box 3 belasting af te wijzen.

Het voordeel voor belastingplichtigen

Door de bezwaren die gebaseerd zijn op het werkelijke rendement in behandeling te houden, krijgen belastingplichtigen meer tijd voordat er definitieve beslissingen worden genomen. Dit betekent dat er meer tijd is om de Hoge Raad, de hoogste rechter, te laten beslissen of de genomen maatregelen om het Kerstarrest van 24 december 2021 te herstellen, voldoende zijn.

Hierdoor zijn de rechten van de belastingplichtigen veiliggesteld, omdat het bezwaar nog steeds ‘in behandeling’ is. Dit betekent dat u in dat geval niet meteen in (hoger beroep) hoeft te gaan als het bezwaar wordt afgewezen.

Voorwaarden toezegging vanuit de Belastingdienst

  • Het bezwaar moet enigszins gemotiveerd zijn. Een ‘pro forma bezwaar’ voldoet dus niet.
  • In de (korte) motivering moet u verwijzen naar de hoeveelheid geld wat u werkelijk heeft verdiend én naar de vermogenscategorie waarvoor het werkelijke rendement achterblijft. U hoeft verder geen cijfermatige onderbouwing aan te leveren.

Vragen? Neem contact op

Wij houden u op de hoogte over de stand van zaken. Als er belangrijke beslissing genomen zijn en u twijfelt of dit impact heeft op uw situatie, neem dan contact op. Wij helpen u graag verder!

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!