Kabinet wil kijken naar compensatie kleine spaarder/niet-bezwaarmaker

De kleine spaarder die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de box-3-heffing over de jaren 2017-2020 krijgt mogelijk toch een tegemoetkoming. Dit ondanks de uitspraak van de Hoge Raad van afgelopen week, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de wetgever de niet-bezwaarmakers niet hoeft te compenseren. Toch wil het kabinet kijken of een compensatie ook voor de kleine spaarders/ niet-bezwaarmakers budgettair haalbaar en uitvoerbaar is. Dit geeft staatssecretaris Van Rij aan tijdens het wekelijkse vragenuur. Nog voor het zomerreces krijgt de Tweede Kamer de contouren van deze compensatieregeling toegezonden.