Kabinet wil kijken naar compensatie kleine spaarder/niet-bezwaarmaker

De kleine spaarder die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de box-3-heffing over de jaren 2017-2020 krijgt mogelijk toch een tegemoetkoming. Dit ondanks de uitspraak van de Hoge Raad van afgelopen week, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de wetgever de niet-bezwaarmakers niet hoeft te compenseren. Toch wil het kabinet kijken of een compensatie ook voor de kleine spaarders/ niet-bezwaarmakers budgettair haalbaar en uitvoerbaar is. Dit geeft staatssecretaris Van Rij aan tijdens het wekelijkse vragenuur. Nog voor het zomerreces krijgt de Tweede Kamer de contouren van deze compensatieregeling toegezonden.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!