Massaal bezwaarprocedures box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De Belastingdienst onderzoekt op dit moment wat deze uitspraak voor u betekent. De Belastingdienst is hierin ook afhankelijk van politieke besluitvorming. Het gaat om veel mensen en veel geld. Het kabinet wil hier daarom zorgvuldig naar kijken en komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit.

Uitspraak massaal bezwaar

In reactie op de uitspraak van de Hoge Raad heeft de Belastingdienst op 4 februari 2022 uitspraak gedaan in de massaal bezwaarprocedures box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit bezwaar is toegewezen. Het is nog niet bekend of de uitspraak ook gaat gelden als u geen bezwaar heeft gemaakt en de bezwaartermijn al is verstreken. Ook hierover moet het kabinet een beslissing nemen.

Momenteel stopt de Belastingdienst met het opleggen van definitieve aanslagen met inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Definitieve aanslagen worden wel opgelegd als de verjaringstermijn binnenkort verloopt of als u belang heeft bij doorgang van het proces, bijvoorbeeld bij middelingsverzoeken en verliesverrekening.

Wij helpen u verder

Wij zullen u op de hoogte houden van de stand van zaken. Als het kabinet een beslissing heeft genomen, zult u van ons na 1 mei 2022 bericht ontvangen wat hiervan de consequentie zal zijn voor uw situatie. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!