Aanleveren documentatie aangifte inkomstenbelasting

Uw aangifte inkomstenbelasting uitbesteden? Om efficiënt aan de slag te kunnen heeft uw accountant bepaalde documenten nodig. Welke dit zijn leest u hier!

De eerste stap

Het aanleveren van alle informatie voor de aangifte inkomstenbelasting begint met uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij niet alleen aan uw naam, adres en telefoonnummer. Uw Burgerservicenummer (BSN), rekeningnummer en DigiD zijn eveneens belangrijk voor de accountant.

Aangifte inkomstenbelasting

De inkomsten van het hele jaar zijn voor een accountant van essentieel belang. Lever daarom de voorlopige resultaten van uw boekjaar in. Bent u nog deels in loondienst? Lever dan ook uw jaaropgave aan. Daarnaast is onder andere:
• Het jaaroverzicht van uw spaarrekening.
• Een kopie van uw voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting/zorgverzekeringswet.
• Indien van toepassing, uw kopie van de voorschotbeschikking toeslag(en) 2016.

Administratie

Qua administratie levert u het jaaroverzicht van de betaalrekening aan. Denk hierbij aan de kosten van eventuele zakelijke investeringen, zoals een laptop. Verder wil een accountant een jaaroverzicht van uw beleggingen van het te belasten jaar. Vergeet daarnaast niet de volgende punten:
• Uw proefbalans van de start van uw onderneming tot 31 december
• Uw grootboekkaarten
• Een kopie van de aangiften omzetbelasting

Bedrijfsauto

Heeft u een auto in gebruik voor uw onderneming? Lever dan ook de gegevens van uw autogebruik in. Denk hierbij aan zowel brandstof- als onderhoudskosten. U mag namelijk de autokosten aftrekken voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Let op: er is verschil als u uw auto in privébezit heeft of als het op naam van uw bedrijf staat. Hoe u dit ook hebt geregeld: lever altijd alle gegevens van de auto in, zodat de accountant het voor u kan uitzoeken.

Dossier-/stamgegevens

Als u al meerdere jaren de aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, weet u dat oudere gegevens belangrijk zijn. Is dat bij uw bedrijf het geval? Lever dan de kopieën aangiften inkomstenbelasting van in ieder geval de drie voorgaande jaren in, inclusief de definitieve aanslag. Een kopie van uw ID-kaart moet u ook inleveren voor de stamgegevens.

Voordelen uitbesteden aangifte inkomstenbelasting

Het uitbesteden van de aangifte inkomstenbelasting aan een accountant levert vele voordelen op. Zo zorgt een accountant ervoor dat u het maximale bedrag waar u recht op heeft terug kunt krijgen. Een accountant kent namelijk alle feiten en regels die gelden bij de aangifte inkomstenbelasting en kan u daarom optimaal van dienst zijn.

Heeft u hulp nodig bij de aangifte inkomstenbelasting? Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.