Verplichtingen werkgevers strijdig met AVG

Iedere organisatie met werknemers weet het: er zijn wettelijke verplichtingen rondom de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers waaraan u dient te voldoen. Met de komst van de AVG op 25 mei kan dit echter met elkaar in strijd zijn. Hoe? U leest het hier!

Persoonsgegevens vastleggen

Om te voldoen aan de verantwoordelijkheden omtrent uw medewerkers dient u persoonsgegevens vast te leggen. Hiervoor hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens strenge eisen. Met de komst van de AVG worden de boetes voor het foutief vastleggen van deze gegevens fors hoger. Echter, er zijn nogal de nodige tegenstrijdigheden tussen de wet- en regelgeving met betrekking tot goed werkgeversschap en de AVG. Welke dat zijn leest u in dit pamflet.

Belangrijk bericht
In verband met de feestdagen is ons kantoor gesloten op 24 en 31 december 2018. Heeft u vragen? Deze kunt u stellen via info@miedema.ac.
Ik heb het begrepen!