Vergoeding voor afzien erfenis

Er moet erfbelasting betaald worden over een vergoedingen die ontvangen worden voor het afzien van een erfdeel. Deze discussie van een halfbroer en halfzus met een stichting is daar een goed voorbeeld van.

Een halfbroer en halfzus moeten erfbelasting betalen over een vergoeding van 40.361 euro die zij ontvingen voor het afzien van hun erfdelen. Zij kwamen in discussie met een stichting over de vraag wie de erfgename(n) is of zijn van de erflater. Om deze discussie te beëindigen, hebben zij een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin werd de stichting als erfgenaam genoemd. De stichting heeft de gehele erfenis ontvangen. De vergoedingen vormen verkrijgingen krachtens erfrecht en zijn belast met erfbelasting. Dit oordeelde Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak die de halfbroer en halfzus hadden aangespannen. De inspecteur heeft de aanslagen erfbelasting terecht opgelegd.

Hulp nodig?

Heeft u advies of hulp nodig omtrent de afhandeling van erfbelasting, wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.