Meer vrije ruimte voor kleinere bedrijven

Per 1 januari 2020 verschijnt er een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. Vanaf die datum wordt de vrije ruimte als volgt berekend: 1,7% van de loonsom tot € 400.000, plus 1,2% van de resterende loonsom. Daarnaast wordt een vergoeding voor verklaring omtrent gedrag (VOG) niet meer toegerekend tot de vrije ruimte. Bovenstaande wijzigingen zijn een gevolg van een evaluatie van de Werkkostenregeling. Er is een overleg geweest met ondernemers, brancheorganisaties en intermediairs. De beoogde maatregelen komen tegemoet aan twee voor het mkb dringende knelpunten.

Knelpunten

Momenteel mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers bij elkaar) onbelast vergoeden of verstrekken: de vrije ruimte.

De huidige beperking van de vrije ruimte is vooral voor mkb-ondernemingen met lage lonen en/of veel parttimers een knelpunt. Een voorbeeld is dat kleinere bedrijven vaker personeelsactiviteiten op een externe locatie organiseren, de kosten komen dan ten laste van de vrije ruimte, anders dan een feest op de eigen werkplek.

Bovenop de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten of opleidingskosten.

Wij helpen u graag!

Bij ons bent u aan het juiste adres: van accountancy tot bedrijfsadvies en personeelsdiensten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!