Kernpunten aangifte inkomstenbelasting 2018

Per 1 maart kan men aangifte doen voor inkomstenbelasting 2018. De belastingdienst heeft aangegeven dat er een aantal punten extra aandacht krijgen. Om te beginnen de eigen woning; bij een scheiding, in geval van verhoging van de hypotheek en omtrent starters op de woningmarkt.

De eigen woning

Wanneer u na 1 januari 2018 getrouwd bent kan dit fiscale gevolgen voor u hebben. Stellen die niet hebben gekozen om in gemeenschap van goederen te trouwen, zijn vanaf 1 januari 2018 automatisch getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Wanneer er een scheiding zich voordoet, kan dit gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de aftrek als men eigenaar is van de woning en de daar bijhorende schuld.

Persoonsgebonden aftrek

Het restant persoonsgebonden aftrek (PGA) krijgt ook extra aandacht. Het bedrag van het restant staat afzonderlijk op het aanslagbiljet. In de aangifte van de inkomstenbelasting 2018 is het van belang om hier het juiste bedrag in te vullen. Dit om zo een snellere aanslag te krijgen. Wanneer dit onjuist is ingevuld, gaat de Belastingdienst het zelf doen en moet er gewacht worden tot het gecorrigeerd is.

Uitgaven voor scholing

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2018 mogen onder bepaalde voorwaarden uitgaven voor scholing als aftrekpost opgevoerd worden. Wat niet is toegestaan is om uitgaven voor scholing af te trekken wanneer er nog sprake is van (enige vorm) van studiefinanciering. Zoals bijvoorbeeld het recht om nog te lenen bij Dienst Uitvoering & Onderwijs. Wanneer is aftrek wel toegestaan? Als een belastingplichtige geen recht heeft op studiefinanciering én deze ook niet meer ontvangt. Daarnaast moet de studie voor een toekomstig beroep zijn en moet het gaan om een leertraject. Hiermee wordt bedoeld dat de belastingplichtige kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van een docent/leraar.

Andere zaken dit jaar extra aandacht krijgen zijn het resultaat uit andere werkzaamheden, het afkopen van lijfrente en de verdeling van inkomstenbestanddelen in box 1,2 en 3 bij fiscale partners. Ook bij de cryptovaluta en de opname in box 3 van een even rekening als onderdeel van de onderverdeelde erfenis, zal extra opgelet worden.

Hulp nodig?

Niet zeker over uw aangifte inkomstenbelasting? Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact op.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!