Eerste Kamer akkoord met Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Eerste Kamer is akkoord met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De wet gaat definitief van kracht op 1 januari 2020. De wet is een vervolg op de Wet Werk en Zekerheid, deze is in 2015 in werking gegaan. In het kort betekent dit dat uw organisatie vanaf 1 januari 2020 te maken krijgt met nieuwe regels voor flexwerk, het stelsel voor de WW-premie en ontslag.

Vast en tijdelijk dienstverband

Door de nieuwe wet krijgen werknemers na drie jaar recht op een vast dienstverband. Het aantal tijdelijke contracten dat een werkgever binnen die periode met een werknemer mag afsluiten, blijft drie. Hierna ontstaat het recht op een vast dienstverband. De tussenperiode om de serie van tijdelijke contracten te doorbreken is en blijft zes maanden, ook met de nieuwe wetgeving. In de cao wordt wel de mogelijkheid gegeven om de tussenperiode in te korten naar drie maanden.

Werkgevers gaan voor werknemers met een vast dienstverband een lage WW-premie betalen. Voor werknemers met een flexibel dienstverband betalen zij een hoge WW-premie.

Oproepkrachten

Jaarlijks moet de werkgever de oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract een aanbod doen voor een vast dienstverband. Het aanbod is afgeleid van de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de afgelopen twaalf maanden. Daarbij moet de werkgever een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproepen. In de cao kan hier van worden afgeweken.

Payrollwerknemers

De payrollwerknemers vallen niet meer onder het uitzendbeleid. Payrollbedrijven kunnen geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor hun werknemers. Ook krijgen de payrollwerknemers recht op dezelfde voorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de werkgever.

Berekening transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding wijzigt bij de nieuwe wet. Een werknemer hoeft niet meer minimaal twee jaar in dienst te zijn om bij ontslag recht te hebben op een transitievergoeding. Dit recht gaat van kracht bij de ingang van de arbeidsovereenkomst. Daarbij bouwt een werknemer geen hogere transitievergoeding op wanneer wij langer dan tien jaar in dienst is geweest. Als laatste over de transitievergoeding, de werknemer bouwt geen vergoeding meer op over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding wordt niet meer op halve dienstjaren afgerond.

Introductie extra ontslaggrond

Door de invoering van de cumulatiegrond (de i-grond) kan een werkgever verschillende ontslaggronden met elkaar combineren, bij het indienen van een ontslagverzoek bij de rechter.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) of wilt u weten wat voor gevolgen het heeft voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!