Coronavirus maatregelen

Het coronavirus heeft een grote impact op het bedrijfsleven. Wat zijn de maatregelen die u, als ondernemer, kunt doen? De verschillende mogelijkheden vindt u hieronder:

Arbeidstijdverkorting aanvragen

Door Corona heeft u wellicht minder werk voor uw werknemers. Hiervoor kunt u arbeidstijdverkorting aanvragen. Dit doet u door een vergunning aan te vragen bij het UWV. Dit houdt in dat het UWV achteraf de uren die uw medewerkers niet werken vergoedt tijdens de vergunningsperiode. Het voordeel hiervan is dat u minder loonkosten heeft, maar uw werknemer kan volledig in dienst blijven. ZZP’ers kunnen geen beroep doen op de regeling, omdat zijn geen personeel in dienst hebben.

Het is belangrijk om deze vergunning zo spoedig mogelijk aan te vragen, het kan uiterlijk tot 1 april. Onze afdeling salarisadministratie kan u hier verder mee helpen.

BMKB-regeling

De BMKB-regeling is ingezet om makkelijk geld te kunnen lenen voor ondernemers. Het kan benut worden voor bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij rood mogen staan. Dit is essentieel voor de kleinere ondernemers die veel inkomsten mislopen door het coronavirus. Met deze verruimingsmaatregels wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. De aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, dit is meestal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van de RVO. Ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker voor deze regeling. Deze regeling is tevens van toepassing voor ZZP’ers.

Uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslagen van belastingen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

ZZP’ers kunnen beroep doen op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

Wanneer zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zo mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. De gemeente beslist of een zelfstandig ondernemer deze uitkering krijgt. Het bedrijf moet levensvatbaar zijn wil het in aanmerking komen voor deze uitkering.

Interne maatregelen

Naar aanleiding van het coronavirus hebben wij ook diverse maatregelen genomen om het virus tegen te gaan, deze maatregelen liggen in lijn met de landelijke richtlijnen.

Klantenbezoek

Wij bezoeken/ontvangen klanten alleen als het echt niet anders kan. Wij vragen jullie om het bezoek uit te stellen. Indien u al een geplande afspraak heeft zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Indien mogelijk kan de afspraak alsnog telefonisch plaatsvinden.

De overheid beraadt zich nog over diverse aanvullende maatregelen, dit houden wij nauwlettend in de gaten.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!