Noodpakket 1 en 2: alle informatie op een rij

Sinds 1 juni is het tweede noodsteunpakket voor getroffen ondernemers van kracht. Sommige regelingen uit het eerste pakket zijn vervangen door nieuwe regelingen. Wat de verschillende steunpakketten inhouden, vertellen we u in dit artikel.

Tozo 1.0

De eerste Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo 1.0) bevatte een inkomensondersteuning van 3 maanden, tot aan sociaal minimum. Ook behoorde een lening voor bedrijfskapitaal tot de mogelijkheden. De Tozo 1.0 kon via de gemeente worden aangevraagd in de periode van 30 maart t/m 31 mei 2020. Deze regeling aanvragen kan niet meer, maar het kan wel zijn dat je de uitkering pas na 1 juni ontvangt.

Tozo 2.0

Vanaf 1 juni is het mogelijk om de Tozo 2.0 aan te vragen. Deze regeling loop tot 1 oktober 2020. Waar bij Tozo 1.0 het inkomen van de partner niet meetelde, is dit bij de 2.0 versie wel het geval. Ook is het nu verplicht bij het aanvragen van een lening bedrijfskapitaal om aan te tonen dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.

NOW 1.0

De eerste Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) bevatte tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel. Voorwaarde was een verwachte omzetverlies van minimaal 20% over drie maanden. De tegemoetkoming werd uitgekeerd in de vorm van een voorschot. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De NOW 1.0 kon worden aangevraagd over de maanden maart, april en mei.

NOW 2.0

Per 1 juni geldt de NOW 2.0. Hierin zijn nieuwe voorwaarden van kracht. Voor het aanvragen van de NOW 2.0 maakt het niet uit of je ook NOW 1.0 hebt ontvangen. Doet u voor het eerst een aanvraag? Dan kunt u de periode van omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Doet u voor de tweede keer een aanvraag? Dan moet de periode aansluiten op de vorige aanvraag. Verder is bij de NOW 2.0 budget gereserveerd voor omscholing en is de forfaitaire opslag van 30% naar 40% verhoogd. Krijgt u meer dan €100.000 subsidie vanuit de NOW-regeling? Dan mogen er geen bonussen aan het bestuur of de directie worden uitgekeerd.

Overige regelingen

  • De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) is vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
  • De uitstelregeling van van de Belastingdienst loopt onder dezelfde voorwaarden door tot minimaal 1 oktober.
  • De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers uit noodpakket 1 is ook van kracht na 1 juni.

Er zijn verder diverse branchespecifieke regelingen van toepassing. Benieuwd wat exact van toepassing voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!