NOW: Dit is de regelgeving voor NOW 3

De NOW-regeling helpt werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Per 1 oktober gaat NOW 3 van start. Met drie tijdvakken van drie maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van 20% in aanmerking voor steun. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is bedoeld voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%. Dit geldt alleen als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen. Op dit moment zijn deze voorwaarden nog niet bekend. Op 1 oktober 2020 worden de verdere voorwaarden bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2021 geldt de NOW alleen als er sprake is van een omzetdaling van ten minste 30%.

Wat houdt de regeling in?

Het UWV streeft ernaar om het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. De aanvraag kan dan met terugwerkende kracht worden ingediend. Per tijdvak kunt u kiezen om wel of niet een aanvraag te doen. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van NOW 1 of 2. De steun van de NOW wordt in 9 maanden geleidelijk afgebouwd, met 10% per maand. Met de NOW geldt er per medewerker een maximale vergoeding. In de eerste twee tijdvakken is dit gelijk aan NOW 1 en 2. Namelijk 2x het dagloon, dus €9.538 per maand. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar minimaal 1x het dagloon.

Wanneer heeft u een accountantsverklaring nodig?

Een accountantsverklaring of een andere verklaring is nodig als u een voorschot heeft ontvangen van €100.000 of meer. Voor dit bedrag dienen er verschillende aanvragen van loonheffingsnummers in uw bedrijf bij elkaar opgeteld te worden. Mocht het voorschot minder bedragen dan €100.000 maar is de uiteindelijke subsidie toch €125.000 of meer, dan is er ook een accountantsverklaring nodig.

Dit kunnen wij voor u betekenen

Welke accountantsverklaring nodig is hangt van een aantal factoren af. Het hangt af van de bedragen van de subsidie en het aanvraag niveau. Ook is het belangrijk om te weten of u voldoet aan de criteria controleplicht.

Wij kunnen u helpen met de juiste accountantsverklaringen. Voorkom verrassingen en ga voor zekerheid. Neem contact met ons op.

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!