Stichtingen en verenigingen per 1 juli 2021 onder nieuw recht

Per 1 juli a.s. wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Hierdoor gaan de regels voor het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen wijzigen. Sommige regels gaan meteen in en leiden mogelijk tot toekomstige statutenwijzigingen. Ook geeft het nieuwe mogelijkheden en regelingen.

Voor wie geldt dit nieuwe recht?

Het wettelijk bewijsvermoeden van onbehoorlijk bestuur gaat alleen gelden voor Vpb-plichtige stichtingen en verenigingen, die bij wet verplicht zijn om een financiële verantwoording op te stellen, die gelijkwaardig is aan een jaarrekening (Boek 2 BW).

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Aansprakelijkheidsregels gaan wijzigen en er komen nieuwe regels op het gebied van tegenstrijdig belang. Wanneer een bestuurder of commissaris van een stichting of vereniging een tegenstrijdig belang heeft, mag deze persoon niet deelnemen aan besluitvorming binnen het bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen.

Bij de meeste stichtingen en verenigingen is deze nieuwe wet een reden om de statuten te gaan wijzigen. Dat is dus ook de gelegenheid om nog eens scherp na te gaan in welke mate destijds opgestelde statuten nog aansluiten bij de huidige organisatie..

Wij kunnen u helpen

Voor de helderheid bevelen wij u aan om de nieuwe regels bij een eerstvolgende statutenwijziging mee te nemen. Controleer de statuten goed, maak goede heldere afspraken en leg deze vast. Alleen op deze manier is het mogelijk om de risico’s voor de bestuurders van verenigingen en stichtingen beperkt te houden. Heeft u vragen over deze verandering? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Belangrijk bericht
Op vrijdag 29 maart en vrijdag 10 mei zijn wij gesloten.
Ik heb het begrepen!