Informatie over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Vanaf 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze Wet is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met de WBTR wil de overheid wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten voorkomen.

Verplichtingen en aansprakelijkheid

Bestuursleden en toezichthouders hebben altijd de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Vanzelfsprekend, maar dit is eerder nog nooit in de wet vastgelegd. De WBTR stelt eisen aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en legt hen verplichtingen op. Als de verplichtingen niet worden voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn, soms zelfs hoofdaansprakelijk. De eisen die bij de onderneming worden gesteld aan Raden van Commissarissen gelden nu ook voor toezichthoudende organen, verenigingen en stichtingen. Na de introductie van WBTR is de wettelijke regeling aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing op alle bestuurders van verenigingen en stichtingen. Dit geldt niet voor informele verenigingen en stichtingen.

Tegenstrijdige belangen

Het bestuurslid of toezichthouder mag niet deelnemen aan de besluitvorming als er een persoonlijk belang strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting. Het is belangrijk dat de besluitvorming in dergelijke gevallen binnen de vereniging of stichting is vastgelegd.

Overige punten

Het is belangrijk dat er vooraf in de statuten van verenigingen of stichtingen wordt genoteerd hoe er wordt omgegaan in een situatie waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Ook mag een bestuurslid of toezichthouder niet meer stemmen uitbrengen dan de ander en mag dus niet de ander ‘overvullen’.

Wij kunnen u helpen

De wet bevat meer onderdelen dan alleen bovengenoemde punten. Laat uw daarom goed informeren over de WBTR. Controleer de statuten goed, maak goede heldere afspraken en leg deze vast. Op deze manier worden de risico’s voor de bestuurders van verenigingen en stichtingen beperkt gehouden. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!