Jubelton veilig stellen

Wist u dat er de kans is dat de jubelton op afzienbare termijn wordt afgeschaft of beperkt? Uw kinderen zijn nu nog niet (maar binnenkort wel) toe aan een woning en een schenking is één van de mogelijkheden. Dan zijn er mogelijkheden met betrekking tot de huidige vrijstelling. Het is namelijk verstandig om dit jaar nog een kleine schenking aan de kinderen te geven van 7000 euro per kind. De kinderen doen aangifte schenkbelasting en claimen de vrijstelling eigen woning voor het gehele bedrag van € 105.302. Maar waarom zou u dat doen – en hoe zou dat kunnen uitpakken? 

De successiewet

De Successiewet gaat over de regeling van het gespreid benutten van de vrijstelling voor de eigen woning. Als eenmaal een beroep op de verhoogde vrijstelling voor een eigen woning is gedaan, kan de belastingplichtige nog twee kalenderjaren extra gebruiken om de geclaimde vrijstelling met latere schenkingen geheel te benutten. Het is aannemelijk dat dit element na een eventuele ingreep in de jubelton gerespecteerd zal worden. Komt die ingreep er en pakt dat ook zo uit, dan heeft u in elk geval hierdoor de mogelijkheid gecreëerd om de vrijstelling nog twee jaar langer te benutten.

Geld niet op tijd besteedt

Als de vrijstelling intact blijft en uw kind meer dan twee jaar tijd nodig heeft voor de aankoop van een woning, dan had u het beter niet kunnen doen. Achteraf beschouwd, met de kennis van dat moment, was dat dan geen goed advies. Maar zo werkt het niet; het gebeurt wel vaker dat je hele beslissingen moet nemen op basis van halve informatie. Een jaar extra is echter zo gevonden; als in februari blijkt dat de regeling nog steeds werkt, doet het kind eenvoudig geen beroep op de vrijstelling en betaalt het een klein beetje schenkbelasting. De ouder schenkt dan nog een keer een dergelijk bedrag. En een jaar later, als je aangifte moet doen, kunt u weer zien wat u doet.

Kortom: het kan lonen om dit jaar nog een schenking te doen met oog op de mogelijke afschaffing of beperking van de jubelton. Meer weten of het voor uw situatie rendabel of toepasbaar is? Neem dan contact met ons op.